Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 25 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 3
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case. Insert an opening pick into the gap. The watertight adhesive holding the display in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, apply more heat, and gently rock the screen up and down to weaken the adhesive until you create enough of a gap to insert your tool.
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.

  • Insert an opening pick into the gap.

  • The watertight adhesive holding the display in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, apply more heat, and gently rock the screen up and down to weaken the adhesive until you create enough of a gap to insert your tool.

用稳定、持续的力量拉起吸盘,使前面板和后壳之间产生一个微小的缝隙。

用一个三角拨片插入缝隙。

用于固定显示屏的防水粘合剂非常牢固; 完成这个步骤可能需要很大的力量。 如果您很难打开一个缝隙,应该对其实施进一步的加热,并上下轻轻摇动屏幕,以削弱粘合剂的强度,直到您能够打开一个足够大的缝隙来插入您的工具。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.