Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 23 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 1 çevriliyor

Adım 1
Remove four Phillips screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths: Two 1.3 mm screws
Disconnect the battery
  • Remove four Phillips screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths:

  • Two 1.3 mm screws

  • Two 2.8 mm screws

  • Throughout this guide, keep careful track of your screws so that each one goes back where it came from during reassembly. Installing a screw in the wrong place can cause permanent damage.

  • Remove the bracket.

卸下将显示屏电路支架固定在电路板上如下的四个十字螺丝:

两个1.3毫米的螺丝

两个2.8毫米的螺丝

在本指南中,请仔细关注您的螺丝,以便在重新组装时,每个螺丝都能回到原来的位置。在错误的地方安装螺丝可能会造成永久性损坏。

卸下支架。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.