Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 5 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Japonca

Adım 1 çevriliyor

Adım 1
Remove the four Y000 screws securing the bracket over the home/Touch ID sensor: One 1.2 mm screw
Remove the home/Touch ID sensor bracket
  • Remove the four Y000 screws securing the bracket over the home/Touch ID sensor:

  • One 1.2 mm screw

  • Three 1.3 mm screws

  • Remove the bracket.

  • During reassembly, be careful not to overtighten these screws, or your home button may not work.

ホーム/Touch ID センサー上のブラケットから次のY000ネジを4本外します。

1.2 mmネジー1本

1.3 mmネジー3本

ブラケットを外します。

再組み立ての際は、これらのネジを締めすぎないようにご注意ください。ホームボタンが機能しない場合があります。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.