Ana içeriğe geç
İngilizce
Japonca

iPhone 8 ホーム/Touch IDセンサーの交換

Kılavuz Ön Koşulları

Bu çevirinin tamamlanmış sayılması için önce, tüm ön koşul kılavuzlarının çevrilmesi gerekir.

iPhone 8 ペンタローブネジの交換

iPhone 8 デバイスの開口方法

iPhone 8 バッテリーの接続を外す

iPhone 8 ディスプレイアセンブリの交換

Kılavuz Bilgisi

= Bitti = Eksik

      Üzerinde çalıştığınız device'ın spesifik parçasını veya bileşenini tarif edin. EÖrneğin: Pil

      Bir başlık oluştur.

      Bu kısa özet yalnızca arama sonuçlarında görünecektir.

      Okuyucuya, onlar daha kılavuza dalmadan önce gerekli olan arka plan bilgilerini aktarın.

      Kılavuz Adımları

      Adım 1 — ホーム/Touch IDセンサーのブラケットを外します。

      ホーム/Touch ID センサー上のブラケットから次のY000ネジを4本外します。

      Adım 2 — Touch IDセンサーの接続を外します。

      開口ツールを使用して、ホームボタンケーブルのソケットからホームボタンケーブルコネクターの左側先端を持ち上げて接続を外します。

      Adım 3 — Touch IDセンサーを取り出します。

      ホーム/Touch IDセンサー周辺を加熱すると、それらのデリケートなケーブルを固定している接着剤が柔らかくなり、簡単で安全に取り外せるようになります。

      Adım 4

      開口ピックを使用して、ホーム/Touch IDセンサーケーブルを固定している接着剤をディスプレイパネルの背面から慎重に分離してください

      Adım 5

      ホーム/Touch IDセンサーアセンブリをディスプレイ前面から持ち上げて取り外してください。

      Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.