Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 22 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 2
Before you proceed, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
Remove the Pentalobe screws
  • Before you proceed, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 3.6 mm Pentalobe screws next to the Lightning connector.

在你开始之前,把 iPhone 电量降到 25% 以下。满电的锂电池如果不小心戳破会着火或爆炸。

在开始拆卸之前请把你的iPhone关机。

拧开lightning接口两旁的两颗3.6 mm五角螺丝。

-[title] Removing the Pentalobe screws
+[title] Remove the Pentalobe screws
[* icon_caution] Before you proceed, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
[* black] Power off your iPhone before beginning disassembly.
[* red] Remove the two 3.6 mm Pentalobe screws next to the Lightning connector.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.