Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 22 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 13 çevriliyor

Adım 13
Remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
Removing the front panel assembly cable bracket screws
  • Remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:

  • Two 1.2 mm Phillips screws

  • One 1.6 mm Phillips screw

  • This screw tends to not be attracted to a magnetized screwdriver. Take care not to lose it when removing, and make sure it gets back into the right place—a magnetized screw may interfere with the compass.

移除以下螺丝,这些螺丝把前面板组件上的挡板贴片固定到逻辑主板:

两个1.2mm菲利普螺丝

一个1.6mm菲利普螺丝

这个螺丝不能使用有磁力的螺丝刀吸起。在移除的时候请不要弄丢了。确保装回的时候放在正确位置——带磁力的螺丝刀可能会干扰罗盘。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.