Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 9 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 11 çevriliyor

Adım 11
Rotate the logic board assembly toward the battery side of the rear case. Do not attempt to completely remove the logic board assembly from the rear case, yet; there is still one cable connected to the underside of the logic board. The flash surround is adhered to the flash unit and the rear case. If it stays on the rear case remove with tweezers and mount it back on the flash unit.
  • Rotate the logic board assembly toward the battery side of the rear case.

  • Do not attempt to completely remove the logic board assembly from the rear case, yet; there is still one cable connected to the underside of the logic board.

  • The flash surround is adhered to the flash unit and the rear case. If it stays on the rear case remove with tweezers and mount it back on the flash unit.

  • Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.

径直将主板从后壳上抬起。

现在切勿尝试完全将主板从后壳上移走。它仍有线缆与之相连。

闪光灯环被固定在闪光灯组件和后壳上。 如果它留在后壳上,用镊子取下并将其安装在闪光灯组件上。

注意:重新组装设备时,请确保下方互连电缆未被卷在主板的下方。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.