Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 11 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Japonca
Step 6
Use the flat end of a spudger to gently pry the display cable bracket straight up from the logic board. The display cable connector is adhered to the underside of the bracket, so don’t push the spudger too far under the bracket, or you may damage the connector.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry the display cable bracket straight up from the logic board.

  • The display cable connector is adhered to the underside of the bracket, so don’t push the spudger too far under the bracket, or you may damage the connector.

スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからディスプレイケーブルブラケットをまっすぐ慎重に持ち上げます。

ディスプレイケーブルコネクタは、ブラケットの下側で接続されていますので、スパッジャーをブラケットの下奥深くまで押し込まないでください。コネクタにダメージを与える恐れがあります。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.