Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 4 çevriliyor

Adım 4
Remove the rear-facing camera from the logic board. Your replacement part may not come with the flash surround—if not, remove it from the old camera and transfer it to your replacement.
  • Remove the rear-facing camera from the logic board.

  • Your replacement part may not come with the flash surround—if not, remove it from the old camera and transfer it to your replacement.

在逻辑板上去除后置摄像头。

您的更换部分可能不带闪光灯,如果没有,从旧摄像头上拆下,并将其转移到您的新摄像头上。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.