Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 5 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 4
Slide the opening pick down along the side of the phone, separating the adhesive. Go slowly so that the tip doesn't slip out of the seam. If sliding becomes difficult, reheat and reapply the iOpener.
  • Slide the opening pick down along the side of the phone, separating the adhesive.

  • Go slowly so that the tip doesn't slip out of the seam. If sliding becomes difficult, reheat and reapply the iOpener.

  • Leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.

将撬片沿着手机边缘滑动,分离胶水。

滑动撬片的时候不要太快,这样撬片顶端就不会滑出缝隙之外。如果分离后盖依旧很困难,重新加热和放置iOpener。

把撬片放在原位同时去拿另一个撬片以进行下一步骤。把撬片插在原位可以避免你刚分开的胶水重新粘合。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.