Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 2 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 15 çevriliyor

Adım 15
Remove the battery by lifting it away from the speaker and logic board area. Take care not to drag the battery over the lower case assembly, or you may damage the speakers or flex cables. Before installing your new battery, remove all the remaining adhesive from the MacBook's case.
  • Remove the battery by lifting it away from the speaker and logic board area.

  • Take care not to drag the battery over the lower case assembly, or you may damage the speakers or flex cables.

  • Before installing your new battery, remove all the remaining adhesive from the MacBook's case.

  • Peel off larger pieces of adhesive using tweezers or gloved fingers.

  • Scrape away any remaining adhesive with a plastic tool, and clean the underlying areas with adhesive remover or isopropyl alcohol. Wipe in one direction, not back and forth, until all the adhesive residue is gone.

  • This can take quite a bit of work, so be patient.

提起并取出电池。

注意不要将电池拖到下壳组件上,否则可能会损坏扬声器或柔性电缆。

在安装新电池之前,请从MacBook机壳中去除所有剩余的粘合剂。

用镊子或带手套的手指剥掉较大的粘合剂。

用塑料工具刮掉剩余的粘合剂,并用粘合剂去除剂或异丙醇清洁下面的区域。擦拭一个方向,而不是来回擦拭,直到所有的粘合剂残留物消失。

这可能需要相当多的清洁工作,所以要耐心等待。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.