Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 13 çevriliyor

Adım 13
Continue separating the upper portion of the flex cable, being careful not to damage any other components along the way. Keep the battery connector gently folded out of the way to avoid damaging it. Be very careful not to damage the battery itself. A punctured battery can leak dangerous chemicals and/or catch fire.
  • Continue separating the upper portion of the flex cable, being careful not to damage any other components along the way.

  • Keep the battery connector gently folded out of the way to avoid damaging it.

  • Be very careful not to damage the battery itself. A punctured battery can leak dangerous chemicals and/or catch fire.

  • Stop sliding the pick once it passes the lower edge of the battery.

继续分离柔性电缆的上部,小心不要损坏沿途的任何其它组件。

保持电池接口轻轻折叠,以免损坏电池接口。

小心不要损坏电池本身。被刺破的电池可能会泄漏危险化学品和/或着火。

一旦通过电池的下边缘,就停止滑动。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.