Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 18 çevriliyor

Adım 18
Remove the Lightning connector assembly. Before installing or replacing the Lightning connector assembly: Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case. You can use some high concentration isopropyl alcohol to help clean the surface.
  • Remove the Lightning connector assembly.

  • Before installing or replacing the Lightning connector assembly:

  • Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case. You can use some high concentration isopropyl alcohol to help clean the surface.

  • Before removing the adhesive backing, make sure the Lightning connector assembly is correctly positioned by aligning the hole in the flex cable with the screw post. If the cable is misaligned, you won't be able to reconnect it to the logic board.

移除 Lightning 接口组件。

在安装或更换 Lightning 接口组件之前:

使用塑料工具清理后壳中的任何残留物。你可以使用一些高浓度的异丙醇来帮助清洁表面。

在移除粘性背衬之前,通过将柔性电缆中的孔与螺丝柱对齐,确保 Lightning 接口组件正确定位。如果电缆未对准,你将无法将其重新连接到主板。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.