Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 3 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 2
Use the point of a spudger to gently pry the proximity sensor out of its recess on the front panel. Try to get your tool all the way under the sensor to pry it away from the clear plastic beneath. If you pry only against the cable, the sensor may separate from the cable assembly and will need replacement. If you're replacing the sensor/cable assembly anyway, then it doesn't matter.
  • Use the point of a spudger to gently pry the proximity sensor out of its recess on the front panel.

  • Try to get your tool all the way under the sensor to pry it away from the clear plastic beneath. If you pry only against the cable, the sensor may separate from the cable assembly and will need replacement. If you're replacing the sensor/cable assembly anyway, then it doesn't matter.

使用撬棒的尖端轻轻地将传感器从前面板上的凹槽中撬出。

试着将您的工具一直放在传感器下面,将其从下面的透明塑料上撬开。 如果仅撬动排线,传感器可能会与排线组件分离,可能需要更换。 如果您无论如何都要更换传感器/排线组件,那么无关紧要。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.