Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 3 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 7
Add a few more drops of adhesive remover in between the two battery cells on the right, so that it flows down underneath the lower battery cell. Wait about two minutes for the liquid adhesive remover to penetrate and weaken the battery adhesive before you proceed to the next step.
  • Add a few more drops of adhesive remover in between the two battery cells on the right, so that it flows down underneath the lower battery cell.

  • Wait about two minutes for the liquid adhesive remover to penetrate and weaken the battery adhesive before you proceed to the next step.

在右侧的两个电池单元之间添加几滴粘合剂去除剂,使其在下部电池单元下方流下。

等待约两分钟,液体粘合剂去除剂渗透并削弱电池粘合剂,然后再进行下一步。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.