Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 10 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
İspanyolca

Adım 7 çevriliyor

Adım 7
Remove the lower case. To reinstall the lower case:
  • Remove the lower case.

  • To reinstall the lower case:

  • Set it in place and align the sliding clips near the display hinge. Press down and slide the cover toward the hinge. It should stop sliding as the clips engage.

  • When the sliding clips are fully engaged and the lower case looks correctly aligned, press down firmly on the lower case to engage the four hidden clips. You should feel and hear them click into place.

Remueve la caja inferior.

Para volver a instalar la caja inferior:

Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona y desliza la tapa hacia la bisagra. Debe dejar de deslizarse cuando los clips se enganchan.

Cuando los clips deslizantes están completamente enganchados y la caja inferior se ve correctamente alineada, presiona firmemente la caja inferior para enganchar los cuatro clips ocultos. Deberías sentirlos y oírlos encajar en su lugar.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.