Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Parçalar ve Aletler

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 7 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 10 çevriliyor

Adım 10
Open the iPhone by swinging the display up from the left side, like the back cover of a book. Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board. Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • Open the iPhone by swinging the display up from the left side, like the back cover of a book.

  • Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.

  • Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.

  • During reassembly, lay the display in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the display down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the display and make sure they aren't bent.

从左侧向上摆动显示器打开iPhone,就像打开一本书一样。

请不要现在就试图完全分离显示器,因为几条脆弱的带状电缆仍然将它连接到iPhone的逻辑板。

当你在处理手机中其他部件的时候,请为屏幕找一个支撑物。

在重新组装的过程中,将显示器放置到位,沿顶部边缘对齐夹子,并小心地将顶部边缘按到位,然后将显示器的其余部分向下压。 如果它没有很容易地卡到位,请检查显示器周边的夹子状况,并确保它们没有弯曲。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.