Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
İspanyolca
Adım 4
Carefully slide the edge of your opening pick underneath the flex cable below the microphone. Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable. If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel.
  • Carefully slide the edge of your opening pick underneath the flex cable below the microphone.

  • Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable.

  • If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel.

Desliza con cuidado el borde de tu púa de apertura debajo del cable flexible debajo del micrófono.

Gíralo suavemente para separar el micrófono, teniendo cuidado de no forzar o dañar el cable flexible.

Si es necesario, usa la punta del spudger para terminar de separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.