Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 6 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 1 çevriliyor

Adım 1
Use the point of a spudger to lift and disconnect the antenna cable from the bottom end of the logic board. To reconnect antenna cables like these to the socket, carefully align the connector to the socket, then use the flat end of a spudger to press down. It should click in place. If not, check for alignment. Do not use excessive force.
  • Use the point of a spudger to lift and disconnect the antenna cable from the bottom end of the logic board.

  • To reconnect antenna cables like these to the socket, carefully align the connector to the socket, then use the flat end of a spudger to press down. It should click in place. If not, check for alignment. Do not use excessive force.

使用撬棒的尖端将天线电缆从逻辑板的接口上断开。

要将这些天线电缆重新连接到插座,请小心地将连接器对准插座,然后使用撬棒的扁平端向下按压。它应该按压到位。如果没有,请检查是否对齐。。

不要用力过猛!

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.