Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 1 çevriliyor

Adım 1
Apply a little bit of isopropyl alcohol (>99%) to a Q-tip or use a cleaning pad to gently remove the adhesive leftovers on top of the force touch gasket. To remove the adhesive on the side where the display cables are running, fold down the display and carefully pull it away from the frame so there's enough space.
Cleaning the gasket
  • Apply a little bit of isopropyl alcohol (>99%) to a Q-tip or use a cleaning pad to gently remove the adhesive leftovers on top of the force touch gasket.

  • To remove the adhesive on the side where the display cables are running, fold down the display and carefully pull it away from the frame so there's enough space.

在棉签上涂抹一点异丙醇(> 99%酒精)或使用清洁垫轻轻去除力触摸垫片顶部的粘合剂残留物。

要移除显示屏电缆所在侧面的粘合剂,请向下折叠显示屏并小心地将其从框架中拉出,以便有足够的空间。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.