Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 4
Hold the replacement adhesive diagonally to thread it over the display. Slightly tilt the display forward so you can align the adhesive with the frame.
  • Hold the replacement adhesive diagonally to thread it over the display.

  • Slightly tilt the display forward so you can align the adhesive with the frame.

  • Position the replacement adhesive on top of the force touch gasket and use the pointed end of a spudger to move and press it into place.

握住替换粘合剂对角以将其穿过显示器。

稍微向前倾斜显示屏,以便将粘合剂与框架对齐。

将替换粘合剂放在力触摸垫片的顶部,并使用撬棒的尖端移动并将其按压到位。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.