Ana içeriğe geç
İngilizce
Japonca

iPod Touch 第5世代のフロントパネルの交換

Kılavuz Bilgisi

= Bitti = Eksik

   Üzerinde çalıştığınız device'ın spesifik parçasını veya bileşenini tarif edin. EÖrneğin: Pil

   Bir başlık oluştur.

   Bu kısa özet yalnızca arama sonuçlarında görünecektir.

   Okuyucuya, onlar daha kılavuza dalmadan önce gerekli olan arka plan bilgilerini aktarın.

   Kılavuz Adımları

   Adım 1

   ディスプレイガラスが飛散している場合は、さらに広がらないようにガラス上にテープを貼ってください。

   Adım 2

   iOpenerもしくはヘアドライヤーを準備して、iPodの下側端に約1分間当てます。下に付いた接着剤を温めて柔らかくします。

   Adım 3

   吸盤カップをガラス下部の中央に装着します。カップ端を、ホームボタンの中央に配置します。

   Adım 4

   平らなテーブル上にiPodをしっかりと固定します。

   Adım 5

   次の手順では、画面を囲むプラスチックフレームを緩めて解放します。 いくつかのクリップでリアケースに接続されています。

   Adım 6

   プラスチックの開口ツールを、一番最初のクリップ裏のフレームとリアケースの間に差し込みます。

   Adım 7

   同じ側面にある、次の2つのクリップを外します。

   Adım 8

   デバイスの左側に向けて移動します。開口ツールをデバイス上部のプラスチックフレームとアルミ製リアケースの間に差し込みます。

   Adım 9

   プラスチックの開口ツールを、左側最初のクリップ裏のフレームとリアケースの間に差し込みます。

   Adım 10

   こちら側の2つのクリップにも同じ作業を繰り返します。

   Adım 11

   同様の手順で、プラスチック製フレームをリアケースに固定している最後のクリップを緩めます。

   Adım 12

   プラスチックの開口ツールを、iPod上部付近のディスプレイアセンブリとリアケースの間に差し込みます。

   Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.