Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Almanca

Adım 1 çevriliyor

Adım 1
Wedge the point of an opening pick between the vibration motor and the frame and push downward to loosen the vibration motor from its recess. Once the vibration motor is slightly loosened, you can wedge the flat end of a spudger between the motor and the frame to help free it from its recess. Once the vibration motor is slightly loosened, you can wedge the flat end of a spudger between the motor and the frame to help free it from its recess.
  • Wedge the point of an opening pick between the vibration motor and the frame and push downward to loosen the vibration motor from its recess.

  • Once the vibration motor is slightly loosened, you can wedge the flat end of a spudger between the motor and the frame to help free it from its recess.

Zwänge die Spitze eines Plektrums zwischen den Vibrationsmotor und den Rahmen und drücke nach unten, bis sich der Vibrationsmotor aus seiner Vertiefung löst.

Wenn der Vibrationsmotor ein wenig gelöst ist, dann kannst du das flache Ende eines Spudgers zwischen den Rahmen und den Vibrationsmotor schieben, um ihn ganz aus seiner Vertiefung zu holen.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.