Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 2 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 27 çevriliyor

Adım 27
The logic board assembly is a tight fit, but you can make it easier to remove by inserting a spudger under the left edge and levering it up slightly. There should be no resistance as you remove the logic board. Check all cables carefully and hold them out of the way if needed so they don't snag on the board.
  • The logic board assembly is a tight fit, but you can make it easier to remove by inserting a spudger under the left edge and levering it up slightly.

  • There should be no resistance as you remove the logic board. Check all cables carefully and hold them out of the way if needed so they don't snag on the board.

  • Lifting from the left side, remove the logic board.

主板组件是紧密配合的,但是你可以通过在左边缘下方插入一个撬棒并轻轻地将其拉出来使其更容易移除。

移除主板时应该没有阻力。仔细检查所有电缆,如果需要,将它们放在一边,这样它们就不会卡在电路板上。

从左侧抬起,取下主板。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.