Ana içeriğe geç
İngilizce
Japonca

MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016ロジックボードアセンブリの交換

Kılavuz Bilgisi

= Bitti = Eksik

   Üzerinde çalıştığınız device'ın spesifik parçasını veya bileşenini tarif edin. EÖrneğin: Pil

   Bir başlık oluştur.

   Bu kısa özet yalnızca arama sonuçlarında görünecektir.

   Okuyucuya, onlar daha kılavuza dalmadan önce gerekli olan arka plan bilgilerini aktarın.

   Kılavuz Adımları

   Adım 1

   T3トルクスドライバーを使って、キーボードコネクタのカバーブラケットを固定している1.9 mmネジを2本外します。

   Adım 2

   スパッジャーを使って、ロジックボードからまっすぐキーボードのコネクタを引き抜いて、接続を外します。

   Adım 3

   T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイボードのフレックスケーブルのカバーを固定している3.5 mmネジを2本外します。

   Adım 4

   T3トルクスドライバーでディスプレイボードのケーブルコネクタ用のブラケットを固定している1.7 mmネジを2本外します。

   Adım 5

   ディスプレイボードのフレックスケーブルをスパッジャーでまっすぐ引き上げて、接続を外します。

   Adım 6

   T3トルクスドライバーを使って、各ヒンジのカバーを固定している2本のネジを外します。(合計4本)

   Adım 7

   両方のヒンジカバーを外します。

   Adım 8

   T3トルクスドライバーを使って、Touch IDとヘッドホンジャックケーブルコネクタ用のカバーブラケットを固定している 2.4 mmネジを2本外します。

   Adım 9

   ヘッドホンジャックケーブルのコネクタをロジックボードからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。

   Adım 10

   電源ボタンとTouch IDセンサを、ロジックボードからこのコネクタを引き上げて接続を外します。

   Adım 11

   T3トルクスドライバを使って、Touch Barデジタイザーコネクタ用のカバーブラケットを固定している1.3 mmネジを外します。

   Adım 12

   ピンセットを使って、MacBook Proサイドの端に向けてブラケットをスライドします。ロジックボード上のスロット付きの固定タブを外します。

   Adım 13

   ロジックボードからTouch Barデジタイザのケーブルをまっすぐ引き上げて、接続を外します。

   Adım 14

   T3トルクスドライバを使って、Touch Barディスプレイケーブルコネクタ用のブラケットを固定している1.9 mmネジを2本外します。

   Adım 15

   Touch Barディスプレイケーブルのコネクタをロジックボードからまっすぐ引き上げて、接続を外します。

   Adım 16

   T3トルクスドライバーを使って、Thunderboltフレックスケーブルのカバーを固定している 1.3 mmネジを4本外します。

   Adım 17

   左側のThunderboltフレックスケーブルを、ロジックボードからまっすぐ引き上げて接続を外します。

   Adım 18

   続けて、反対側のThunderboltフレックスケーブルのコネクタの接続を外します。

   Adım 19

   スパッジャーの平面側先端を使って、2つのスピーカーコネクタ付近の各ケーブルの下にスライドして、接続を外します。

   Adım 20

   マイクケーブルコネクタのソケットを覆っているテープがあれば剥がします。

   Adım 21

   マイクロフォンケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを、ロジックボードからまっすぐ引き上げて開きます。

   Adım 22

   マイクロフォンのケーブルをファン側に引っ張り、ソケットから外して接続を外します。

   Adım 23

   T5トルクスドライバを使って、アンテナケーブルの束を固定している2.9 mmネジを1本外します。

   Adım 24

   3本のアンテナケーブルをソケットから引き上げて、接続を外します。

   Adım 25

   ロジックボードアセンブリを固定している10本のネジを外します。

   Adım 26

   ファンと2つのゴム製バイブレーション吸収用ストリップを剥がします。(完全に取り外さないでください。)

   Adım 27

   ロジックボードアセンブリはタイトに装着されています。左側端にスパッジャーを挿入してわずかにテコで持ち上げると、より簡単に取り出せます。

   Adım 28

   ロジックボードアセンブリを再装着する際は:

   Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.