Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 16 çevriliyor

Adım 16
Use a T8 Torx driver to remove the two remaining 4.9 mm hinge screws (one from each hinge). Remove the topmost screw last, using one hand to steady both halves of the MacBook Pro to make sure they don't separate and fall over unexpectedly. Remove the topmost screw last, using one hand to steady both halves of the MacBook Pro to make sure they don't separate and fall over unexpectedly.
  • Use a T8 Torx driver to remove the two remaining 4.9 mm hinge screws (one from each hinge).

  • Remove the topmost screw last, using one hand to steady both halves of the MacBook Pro to make sure they don't separate and fall over unexpectedly.

使用T8 Torx螺丝刀卸下剩余的两个4.9 mm 合页螺丝(每个合页一个)。

最后卸下最上面的螺丝,用一只手稳定 MacBook Pro 的两半,确保它们不会分离并意外掉落。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.