Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

İngilizce
Japonca

iPad Mini 3 Wi-Fi LCDシールドプレートの交換

Kılavuz Bilgisi

= Bitti = Eksik

   Üzerinde çalıştığınız device'ın spesifik parçasını veya bileşenini tarif edin. EÖrneğin: Pil

   Bir başlık oluştur.

   Bu kısa özet yalnızca arama sonuçlarında görünecektir.

   Okuyucuya, onlar daha kılavuza dalmadan önce gerekli olan arka plan bilgilerini aktarın.

   Kılavuz Adımları

   Adım 1

   ディスプレイガラスに亀裂が入っている場合、それ以上程度が拡大しないようにガラスの表面をテーピングして、人体への危害を防ぎます。

   Adım 2

   加熱したiOpenerの両側タブを持ち、ホームボタンアセンブリの左側に置きます。

   Adım 3

   温めた側の中央部分付近に、吸盤カップを装着します。

   Adım 4

   吸盤カップでガラスを持ち上げながら、開口ピックの先端をガラスとiPadの本体の間の隙間にスライドして差し込みます。

   Adım 5

   iOpenerを再度温めて、デバイス上に置きます。

   Adım 6

   2番目の開口ピックを、最初のピックの横に差し込み、ピックをiPadの端に沿って下にスライドさせて接着剤を剥がします。

   Adım 7

   続けて開口ピックをディスプレイのサイドにスライドして、接着剤を切開します。

   Adım 8

   挿入した最初のピックを取り、iPad上部コーナーに向けてスライドさせます。

   Adım 9

   iPadの上部端、フロント向きカメラの上に、温めたiOpener を置きます。

   Adım 10

   開口ピックをiPadの上部左角周辺にスライドして、接着剤を剥がします。

   Adım 11

   Adım 12

   Adım 13

   Adım 14

   Adım 15

   Adım 16

   Adım 17

   Adım 18

   Adım 19

   Adım 20

   Adım 21

   Adım 22

   Adım 23

   iOpenerを再度温めて、iPadの上部ベゼルに置きます。

   Adım 24

   Adım 25

   ゆっくりとかつ慎重に持ち上げて、下端に沿って接着剤をさらに剥がします。

   Adım 26

   全ての接着剤を剥がしたら、本のページをめくるようにフロントガラスを開口し、ワークスペースに置きます。

   Adım 27

   Adım 28

   LCDに留められた次の#00プラスネジを外します。

   Adım 29

   Adım 30

   Adım 31

   Adım 32

   Adım 33

   Adım 34

   LCDシールドプレートから1.8mm #00プラスネジを7本外します。

   Adım 35

   スパッジャーの平面側先端を使って、iPadからLCDシールドプレートを持ち上げて外します。

   Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.