Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 7
Remove the four 3.3 mm T5 Torx screws on both sides, which secure the antenna cable assembly. Also remove the twelve 1.1 mm P2 pentalobe screws on both sides.
  • Remove the four 3.3 mm T5 Torx screws on both sides, which secure the antenna cable assembly.

  • Also remove the twelve 1.1 mm P2 pentalobe screws on both sides.

  • These small screws can strip easily, so make sure your P2 pentalobe driver is in good condition before applying pressure.

卸下两侧的四颗3.3毫米T5 Torx螺丝,这些螺丝固定天线电缆组件。

同时卸下两侧的十二个1.1毫米P2五角螺丝。

这些小螺丝很容易脱落,因此在施加压力之前,请确保你的P2五角螺丝起子处于良好状态。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.