Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 8
Carefully disconnect the two antenna coax cables by prying them straight up from the logic board. Slide your tweezers or the flat end of your spudger underneath each cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it.
  • Carefully disconnect the two antenna coax cables by prying them straight up from the logic board.

  • Slide your tweezers or the flat end of your spudger underneath each cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it.

  • To reconnect each cable, align the connector directly over its socket, and then press down so it snaps into place.

将两根天线同轴电缆从主板上笔直撬起,小心地断开它们的连接。

将镊子或撬棒的扁平端滑到每根电缆下方,直到靠近插座,然后轻轻扭曲或撬起以断开连接。

要重新连接每条电缆,请将接口直接对准其插座,然后向下按使其卡入到位。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.