Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 5 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 3
Prepare an iOpener (or use a hair dryer or heat gun) and heat the face of the watch to loosen the display adhesive.
  • Prepare an iOpener (or use a hair dryer or heat gun) and heat the face of the watch to loosen the display adhesive.

  • Leave the iOpener on the watch for at least two minutes to fully heat the screen and soften the adhesive holding it to the case.

  • You may need to reheat the iOpener and repeat this procedure several times until the display adhesive gets loose enough.

准备一个iOpener(或使用吹风机或热风枪)并加热手表的表面以软化显示屏粘合剂。

将iOpener放在手表上至少两分钟,以完全加热屏幕并软化将其粘在表壳上的粘合剂。

你可能需要重新加热iOpener,并重复几次此过程,直到显示屏粘合剂足够松动为止。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.