Ana içeriğe geç
İngilizce
Japonca

MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009のディスプレイの交換

Kılavuz Ön Koşulları

Bu çevirinin tamamlanmış sayılması için önce, tüm ön koşul kılavuzlarının çevrilmesi gerekir.

MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換

MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009バッテリーの交換

Kılavuz Bilgisi

= Bitti = Eksik

   Üzerinde çalıştığınız device'ın spesifik parçasını veya bileşenini tarif edin. EÖrneğin: Pil

   Bir başlık oluştur.

   Bu kısa özet yalnızca arama sonuçlarında görünecektir.

   Okuyucuya, onlar daha kılavuza dalmadan önce gerekli olan arka plan bilgilerini aktarın.

   Kılavuz Adımları

   Adım 1

   スパッジャーの平面側先端を使って、右側スピーカーケーブルコネクター/サブウーファーをロジックボード上のソケットから外して持ち上げます。

   Adım 2

   カメラケーブルの先端をまっすぐにソケットから引いて接続を外します。

   Adım 3

   光学ドライブの回路からカメラデータケーブルを巻き戻します。

   Adım 4

   上部ケースの右側スピーカーとカメラデータケーブルを留めている次のネジを外します。

   Adım 5

   ディスプレイデーターケーブルロックに留められているプラスチックプルタブを掴み、コンピューターの DC-in側に向けて巻きます。

   Adım 6

   上部ケースに留められたディスプレイデータケーブルブラケットから次のネジを2本外します。

   Adım 7

   上部ケースに留められた2つのディスプレイブラケットから 6.5 mm外付けトルクスネジを2本ずつ(計4本)を外します。

   Adım 8

   MacBook 本体を開きます。ディスプレイが上部ケースに対して直角になるように開いてください。

   Adım 9

   ディスプレイと上部ケースを同時に左手で押さえてください。手で固定せずに作業をするとディスプレイ/上部ケースが落ちて外れてしまい、各コンポーネントにダメージを与えてしまうことがあります。

   Adım 10

   右手で上部ケースを持ち、ディスプレイの上部に向けてわずかにずらしながら押し出します。すると上部ディスプレイブラケットから上部ケースの先端が外れます。

   Adım 11

   ブラケットやケーブルが絡まないように気をつけながら、上部ケースからディスプレイを持ち上げて外します。

   Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.