Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 15 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 7
Slide the pick all along the left edge of the phone to separate the back cover's adhesive. Take care when sliding across the ridge in the frame surrounding the volume and power buttons—the cutout in the glass may make it more prone to cracking. Leave your pick under the left edge of the glass near the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
  • Slide the pick all along the left edge of the phone to separate the back cover's adhesive.

  • Take care when sliding across the ridge in the frame surrounding the volume and power buttons—the cutout in the glass may make it more prone to cracking.

  • Leave your pick under the left edge of the glass near the top left corner to prevent the adhesive from resealing.

沿手机的左边缘全部滑动拨片,以分离后盖的粘合剂。

当滑过围绕音量和电源按钮的框架中的凸脊时,请当心——玻璃上的切口可能会使玻璃更容易破裂。

将挑剔物放在玻璃左边缘附近左上角的下方,以防止胶粘剂重新密封。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.