Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 15 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 9
Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the right edge as possible. Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame. Insert the point of an opening pick into the gap.
Separate the right edge adhesive
  • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the right edge as possible.

  • Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.

  • Insert the point of an opening pick into the gap.

  • Like with the previous edge, you will need to tilt the opening pick downward to fully insert it underneath the back cover.

在手机的背面,尽可能靠近右边缘的中心处应用吸盘。

用强大的稳定力拉动吸盘,以在后盖和框架之间形成一个间隙。

将三角撬片的尖端插入间隙中。

与前一条边缘一样,你需要向下倾斜三角撬片以将其完全插入后盖下方。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.