Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 8 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 4
If you're using a single suction handle, apply it to the bottom edge of the phone, while avoiding the very edge of the glass. If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
Apply a suction cup
  • If you're using a single suction handle, apply it to the bottom edge of the phone, while avoiding the very edge of the glass.

  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.

如果你使用的是单个吸柄,请将其应用到手机的底部边缘,同时避免玻璃的边缘。

如果显示器严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖显示器,以使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其它所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的筛子上。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.