Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 8 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 6
Slide the opening pick around the lower left corner and up the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place. Don't insert the pick very far, or you may damage the display cables along this side of the iPhone. Insert it only a few millimeters, or about the width of the display bezel. Don't insert the pick very far, or you may damage the display cables along this side of the iPhone. Insert it only a few millimeters, or about the width of the display bezel.
Separate the screen adhesive
  • Slide the opening pick around the lower left corner and up the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place.

  • Don't insert the pick very far, or you may damage the display cables along this side of the iPhone. Insert it only a few millimeters, or about the width of the display bezel.

沿 iPhone 的左下角和左边缘向上滑动开口拨片,穿过将显示屏固定到位的粘合剂进行切片。

不要将拨片插入太远,否则可能会损坏iPhone 两侧的显示电缆。仅将其插入几毫米,或大约与显示屏挡板的宽度相同。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.