Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 8 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 10 çevriliyor

Adım 10
Remove two 1.1 mm long Y000 screws securing the battery and display connector cover.
Unscrew the battery and display connector cover
  • Remove two 1.1 mm long Y000 screws securing the battery and display connector cover.

  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.

  • During reassembly, this is a good point to power on your iPhone and test all functions before you seal the display in place. Be sure to power your iPhone back down completely before you continue working.

卸下两颗1.1毫米长的Y000螺丝,以固定电池和显示屏接口盖。

在整个维修过程中,请密切注意每颗螺丝,并确保其准确地回到了原来的位置,以避免损坏你的iPhone。

在重新组装过程中,这是打开iPhone并测试所有功能的好方法,然后再将显示屏密封就位。在继续维修之前,请确保完全关闭iPhone的电源。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.