Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 1 çevriliyor

Adım 1
Remove the four screws securing the speaker/sensor assembly to the back of the display.
Unscrew the speaker/sensor assembly
  • Remove the four screws securing the speaker/sensor assembly to the back of the display.

  • Two 1.4 mm long Phillips screws

  • One 1.7 mm long shouldered Y000 screw

  • One 1.2 mm long Y000 screw

拧下将扬声器/传感器组件固定到显示器背面的四颗螺丝。

两颗1.4毫米长的十字螺丝

一颗1.7毫米长的带肩Y000螺丝

一颗1.2毫米长的Y000螺丝

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.