Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 4
Use the point of a spudger to lift and separate the ambient light sensor from its notch in the front panel. Take care not to damage the light sensor ribbon cables while prying. Continue sliding the spudger underneath the ambient light sensor and its cable to separate the adhesive securing the cable.
Separate the ambient light sensor
  • Use the point of a spudger to lift and separate the ambient light sensor from its notch in the front panel.

  • Take care not to damage the light sensor ribbon cables while prying.

  • Continue sliding the spudger underneath the ambient light sensor and its cable to separate the adhesive securing the cable.

用撬棒的尖端提起环境光传感器并将其从前面板的槽口中分离出来。

撬动时请注意不要损坏光传感器带状电缆。

继续将撬棒滑动至环境光传感器及其电缆下方,以分离固定电缆的粘合剂。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.