Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 13 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Fransızca

Adım 2 çevriliyor

Adım 2
Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air. Remove the lower case. To reinstall the lower case:
Remove the lower case
  • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.

  • Remove the lower case.

  • To reinstall the lower case:

  • Set it in place and press firmly to engage the two hidden clips underneath. You should feel and hear them snap into place.

Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire sortir le boîtier inférieur de l'Air.

Retirez le boîtier inférieur.

Pour réinstaller le boîtier inférieur :

Mettez-le en place et appuyez fermement pour engager les deux clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.