Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 13 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 2 çevriliyor

Adım 2
Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air. Remove the lower case. To reinstall the lower case:
Remove the lower case
  • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.

  • Remove the lower case.

  • To reinstall the lower case:

  • Set it in place and press firmly to engage the two hidden clips underneath. You should feel and hear them snap into place.

将手指夹在显示屏和下壳之间,然后向上拉以将底壳从 Air 中弹出。

取下底壳。

要重新安装小写字母:

将其固定到位并用力按压以接合下方的两个隐藏夹子。你应该感觉到并听到它们卡入到位。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.