Ana içeriğe geç
İngilizce
Japonca

MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ディスプレイアセンブリの交換

Kılavuz Ön Koşulları

Bu çevirinin tamamlanmış sayılması için önce, tüm ön koşul kılavuzlarının çevrilmesi gerekir.

MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009の底ケースの交換

MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009のバッテリーの交換

Kılavuz Bilgisi

= Bitti = Eksik

   Üzerinde çalıştığınız device'ın spesifik parçasını veya bileşenini tarif edin. EÖrneğin: Pil

   Bir başlık oluştur.

   Bu kısa özet yalnızca arama sonuçlarında görünecektir.

   Okuyucuya, onlar daha kılavuza dalmadan önce gerekli olan arka plan bilgilerini aktarın.

   Kılavuz Adımları

   Adım 1

   Appleは、片側に接着剤付きの透明プラスチックの小さなストリップを、カメラケーブルコネクタ裏側のロジックボードのソケットに固定するため、ロジックボードに貼り付けています。 作業の邪魔にならない場所にこのストリップを移すときは、ロジックボードに実装されたコンポーネントを破損しないようにしてください。

   Adım 2

   光学ドライブにカメラケーブルを固定している接着剤からケーブルを剥がします。

   Adım 3

   この手順では、防眩ディスプレイが搭載されているモデルにのみ必要です。ノングレアタイプのディスプレイの方は手順12までスキップしてください。

   Adım 4

   防眩ディスプレイ用の作業です。

   Adım 5

   この手順では防眩ディスプレイ用モデルのみ対象です。ノングレアタイプのディスプレイをお持ちの方は、この手順をスキップしてください。

   Adım 6

   上部ケースにディスプレイデータケーブルのリテイナーを固定している7 mmプラスネジを1本外します。

   Adım 7

   ディスプレイデータケーブルのロックを固定しているプラスチックのプルタブを摘み、コンピューターのDC-in側に向けて回転させます。

   Adım 8

   上部ケースと両側のディスプレイヒンジを固定している、外向きのT6トルクスネジを合計4本外します。

   Adım 9

   MacBookのディスプレイを開きます。ディスプレイと上部ケースがほぼ直角になるようにします。

   Adım 10

   ディスプレイと上部ケースを左手で同時にしっかりと持ちます。謝ってディスプレイ/上部ケースを落下させてしまうと、両コンポーネントに致命的なダメージを与えてしまうことがあります。

   Adım 11

   右手で上部ケースを持ち、時計周りにディスプレイ上側に向かってデバイスを回します。するとディスプレイケーブルと上部ケースの端が離れます。

   Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.