Ana içeriğe geç
İngilizce
Japonca

MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 ロジックボードの交換

Kılavuz Bilgisi

= Bitti = Eksik

   Üzerinde çalıştığınız device'ın spesifik parçasını veya bileşenini tarif edin. EÖrneğin: Pil

   Bir başlık oluştur.

   Bu 1-2 cümlelik özet, arama sonuçlarında görüntülenecektir.

   Okuyucuya, onlar daha kılavuza dalmadan önce gerekli olan arka plan bilgilerini aktarın.

   Kılavuz Adımları

   Adım 1

   Appleは、片側に接着剤が付いた透明なプラスチックの小さなストリップをカメラケーブルコネクタの後ろにあるロジックボードに貼り付けて、ソケットに固定されています。 このストリップが作業の邪魔にならないように移動させる際は、ロジックボードに装着されているコンポーネントは外さないでください。

   Adım 2

   ソケットからカメラケーブルのオスの先端を引き抜いて、接続を外します。

   Adım 3

   スパッジャーの先端を使って、ロジックボードから光学ドライブケーブルのコネクタを引き抜きます。

   Adım 4

   スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからサブウーファーのコネクタをまっすぐ引き抜きます。

   Adım 5

   スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからハードドライブ/IRセンサケーブルの接続を引き抜きます。

   Adım 6

   ロジックボードにケーブルカバーを固定している1.5 mmプラスネジを2本外します。

   Adım 7

   スパッジャーを使って、ロジックボードからトラックパッド用フレックスリボンケーブルのコネクタを引き抜きます。

   Adım 8

   スパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブルの固定フラップを引き上げます。

   Adım 9

   スパッジャーを使って、ロジックボードからバッテリーインディケーター用リボンケーブルのコネクタを引き抜きます。

   Adım 10

   上部ケースにディスプレイデータケーブルのリテイナーを固定している7 mm プラスネジを1本外します。

   Adım 11

   ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを摘んで、デバイスのDC-in側に向けて回転させます。

   Adım 12

   スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブル用固定フラップを持ち上げます。

   Adım 13

   次のネジを取り出します。

   Adım 14

   ロジックボードアセンブリの左側をゆっくりと持ち上げて、上部ケースから慎重に取り出してください。取り出す作業中、ポート側に絡まないようご注意ください。

   Adım 15

   ロジックボードの下側にスパッジャーが差し込めるほどのスペースが出来るまで持ち上げて、マイクを上部ケースから外してください。

   Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.