Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 2 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Japonca

Adım 3 çevriliyor

Adım 3
To avoid damaging its socket, do not push the end of the AirPort/Bluetooth Card away from the logic board excessively. Push the end of the AirPort/Bluetooth Card slightly toward the rear case and pull it straight out of its socket on the logic board. When reinstalling the card, be sure it is properly seated before reinstalling its retaining screw.
  • To avoid damaging its socket, do not push the end of the AirPort/Bluetooth Card away from the logic board excessively.

  • Push the end of the AirPort/Bluetooth Card slightly toward the rear case and pull it straight out of its socket on the logic board.

  • When reinstalling the card, be sure it is properly seated before reinstalling its retaining screw.

ソケットの損傷を避けるために、AirPort / Bluetoothカードの端をロジックボードから離しすぎないようにしてください。

AirPort / Bluetoothカードの端をリアケースに向かって少し押して、ロジックボード上のソケットからまっすぐに引き出します。

カードを再取り付けするときは、カードが正しく固定されていることを確認してから、固定ネジを取り付け直してください。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.