Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 15 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 3
Use a pair of tweezers to pull the vertical sync ribbon cable out of its socket on the LED driver board near the top left corner of your iMac. On some iMacs this may not be a ribbon cable but four separate, very fine and very fragile wires. Be very careful, if the tweezers slip off the plug, you will very likely pull a wire out of the assembly.
  • Use a pair of tweezers to pull the vertical sync ribbon cable out of its socket on the LED driver board near the top left corner of your iMac.

  • On some iMacs this may not be a ribbon cable but four separate, very fine and very fragile wires. Be very careful, if the tweezers slip off the plug, you will very likely pull a wire out of the assembly.

使用镊子将位于iMac左上角的LED驱动板上的垂直同步带状电缆从基座中拔出。

在一些iMac上这有可能不是带状电缆而是4个十分脆弱 的4条独立电缆。 要小心,如果镊子滑落,这将从组件中拉出线缆。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.