Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 15 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
İtalyanca
Adım 5
Squeeze the two display data cable connector arms together to unlock it from its socket on the logic board.
  • Squeeze the two display data cable connector arms together to unlock it from its socket on the logic board.

  • Pull the display data cable connector away from its socket on the logic board.

  • Be very careful when disconnecting this cable as both the cable connector and logic board socket are extremely fragile. When reconnecting the cable later, use as little force as possible.

Premi insieme i due braccetti laterali della spina del cavo di connessione dati per sbloccarla dalla sua sede sulla scheda logica.

Sfila la spina del cavo di connessione dati dalla sua presa sulla scheda logica.

Stai molto attento quando scolleghi questo cavo perché sia la spina sia la presa sulla scheda logica sono estremamente fragili. Quando sarà il momento di ricollegarlo, usa la massima delicatezza possibile.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.