Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 24 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
İtalyanca
Adım 5
Squeeze the two display data cable connector arms together to unlock it from its socket on the logic board.
  • Squeeze the two display data cable connector arms together to unlock it from its socket on the logic board.

  • Pull the display data cable connector away from its socket on the logic board.

  • Be careful when disconnecting and reconnecting this cable, as it is easily damaged.

Premi le due alette del connettore del cavo dati dello schermo contemporaneamente per sbloccarlo dallla sua presa sulla scheda logica.

Estrai il connettore del cavo dati del display dal suo zoccolo sulla scheda logica.

Stai attento quando scolleghi e riconnetti questo cavo, perché si danneggia facilmente.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.