Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Parçalar ve Aletler

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 32 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 17 çevriliyor

Adım 17
Remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
  • Remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:

  • One 1.7 mm Phillips #000 screw

  • One 1.2 mm Phillips #000 screw

  • One 1.3 mm Phillips #000 screw

  • One more 1.7 mm Phillips #000 screw

  • This 1.7 mm screw tends to not be attracted to a magnetized screwdriver. Take care not to lose it when removing.

  • It is especially important to keep track of your screws in this step for reassembly. Accidentally using the 1.3 mm screw or one of the 1.7 mm screws in the bottom right hole will result in significant damage to the logic board causing the phone to no longer boot properly.

  • Be careful not to over-tighten the screws, and don't force them. If they don't fit easily when you are securing them, they may be the wrong size.

移除以下螺丝,这些螺丝把前面板组件上的挡板贴片固定到逻辑主板:

一个1.7 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝

一个1.2 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝

一个1.3 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝

又一个1.7 mm菲利普斯(十字) #000号螺丝

这个1.7 mm螺丝不能使用有磁力的螺丝刀吸起。在移除的时候请不要弄丢了。

为了重新组装,在这一步记录你的螺丝位置是相当重要的。在右边底洞错误使用1.3mm螺丝或1.7mm螺丝将会对逻辑主板造成巨大损坏,以致于不能够正常启动。

注意不要把螺丝拧得过紧。如果当你固定它们的时候不能轻易适合,有可能螺丝装错位置了,不要硬装。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.