Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 17 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
İtalyanca

Adım 11 çevriliyor

Adım 11
Use a spudger or a clean fingernail to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Disconnecting the battery connector
  • Use a spudger or a clean fingernail to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.

  • Be very careful to only pry up on the battery connector itself and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket or the board itself, you may destroy the socket or damage nearby components on the board.

Usa uno spudger oppure un'unghia per staccare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.

Stai molto attento a far leva solo sul connettore della batteria e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Premendo sullo zoccolo del connettore o sulla scheda logica, potresti distruggere lo zoccolo o danneggiare i componenti vicini della scheda.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.