Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 6 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
İtalyanca
Adım 5
Wedge the the tip of a spudger underneath the home button cable assembly. The home button cable is affixed by mild adhesive.
  • Wedge the the tip of a spudger underneath the home button cable assembly.

  • The home button cable is affixed by mild adhesive.

  • Gently work the spudger underneath the cable to separate the home button cable from the front panel assembly.

  • Do not remove the home button yet, as it is still attached to the front panel assembly.

Usare la punta di uno spudger per far leva sotto il gruppo cavi del pulsante home.

Il cavo del pulsante home è tenuto in posizione da un materiale lievemente adesivo.

Forza delicatamente lo spudger sotto il cavo per separare il cavo del pulsante home dal pannello frontale.

Non rimuovere ora il pulsante home, perché è ancora attaccato al pannello frontale.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.