Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 11 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Almanca
Adım 4
With one spudger, work your way along the right edge of the iPad. The front panel is held to the aluminum back by metal clips on the top, bottom, and left sides.  The right side has plastic tabs which slide into recesses in the backplate.
  • With one spudger, work your way along the right edge of the iPad.

  • The front panel is held to the aluminum back by metal clips on the top, bottom, and left sides. The right side has plastic tabs which slide into recesses in the backplate.

  • Once the clips are released, lift the left side of the front panel up and slide it to the left to clear the tabs from the aluminum backplate.

  • Pry carefully and gently—if you feel resistance, stop and pry at another spot.

Arbeite dich mit einem Spudger an der rechten Kante des iPads entlang.

Die Frontplatte wird durch Metallklammern oben, unten und links am Aluminiumrücken gehalten. Die rechte Seite hat Plastiklaschen, die in Aussparungen in der Rückplatte gleiten.

Sobald die Clips gelöst sind, hebe die linke Seite der Frontplatte nach oben und schiebe sie nach links, um die Laschen von der Aluminium-Rückplatte zu entfernen.

Heble sorgfältig und behutsam - sobald es irgendwo schwer geht, dann arbeite an einer anderen Stelle weiter.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.